Ukryj

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/sakowww2/ftp/ospgaszowice.pl/moduly/baner2.php on line 2

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/sakowww2/ftp/ospgaszowice.pl/moduly/baner2.php on line 3
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2021
2021-03-13

13.03.2021 r. na hali OKiS w Gaszowicach odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Gaszowice z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.W zebraniu OSP uczestniczyli Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Witold Ryszka, Komendant Gminny ZOPS RP dh Czesław Kasperzec oraz licznie zgromadzeni członkowie OSP.

Zebranie otworzył Prezes OSP dh Szymon Korbel, którego też Zebranie Walne wybrało na przewodniczącego zebrania. Na protokolanta zebrania wybrano dh Katarzynę Brzozę. Dokonano również wyboru komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Sprawozdanie z działalności za rok 2020 i plan  działalności na 2021 r. przedstawiła dh Katarzyna Brzoza. Sprawdozdanie i plan finansowy przedstawiła dh Monika Adamczyk. Następnie przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej które odczytał jej przewodniczący dh Józef Kurko. We wniosku końcowym sprawozdania komisja rewizyjna wnioskowała do Walnego Zebrania o udzielenie zarządowi absolutorium. Po udzieleniu absolutorium za okres sprawozdawczy Walne Zebranie przystąpiło do wyboru członków przyszłego zarządu i komisji rewizyjnej.
Zarząd OSP:
- Prezes - dh Szymon Korbel,
- Wiceprezes - dh Wojciech Adamczyk,
- Naczelnik - dh Wojciech Kasperzec,
- Zastępca Naczelnika - dh Sławomir Nicia,
- Skarbnik - dh Monika Adamczyk,
- Sekretarz - dh Katarzyna Brzoza,
- Gospodarz - dh Marek Faucz,
- Członek - dh Andrzej Szołtys,
- Członek - dh Dawid Adamczyk,
Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący - dh MichałMilert,
- Sekretarz - dh Wojciech Sobik,
- Członek - dh Jan Zawionka,
W dalszej części zebrania wybrano 6 delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego i dwóch przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego.

Główni Sponsorzy:
Kontakt
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach

ul. Rydułtowska 69
44-293 Gaszowice

665 588 886 - Prezes
665 757 767 - Naczelnik
© Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com
Ukryj