Ukryj
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2018 ROK
2019-03-03

W dniu 02 marca 2019 r. o godz.16.00 w remizie OSP Gaszowice odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące rok 2018.

 Prezes OSP dh Szymon Korbel otworzył zebranie i przywitał wszystkich przybyłych druhów i druhny oraz zaproszonych gości. Kolejnym etapem zebrania był wybór przewodniczacego zebrania dh Szymona Korbla, protokolanta dh Katarzynę Brzoza,a także powołanie Komisji Mandatowej i komisji Uchwał i Wniosków.

 Dokonano sprawozdania z działań za rok 2018,które przedstawiła sekretarz OSP dh Katarzyna Brzoza.W swym wystąpieniu przedstawiła m.in.szczegółowe statystyki wyjazdów do akcji pożarniczych: OSP w roku 2018 uczestniczyła  58 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 17 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 41 razy, alarmy fałszywe 0 raz.Liczba wyjazdów poza teren gminy 3 - Jejkowice (niebezpieczne owady) 

Kwoty dochodów pochodzących z poszczególnych źródeł i wydatki w ubiegłym roku przedstawiła skarbnik druhna Monika Adamczyk.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Józef Kurko. Komisja Rewizyjna nie wyraziła żadnych zastrzeżeń  co do stanu finansów i stanu sprzętu OSP, a tym samym wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Gaszowice za rok 2018 

Zaprezentowano plan działalności i plan finansowy na rok 2019. Następnie głos oddano przybyłym gościom, którzy  gratulowali naszej jednostce dotychczasowych osiągnięć, aktywnej postawy druhów oraz zacięcia do pracy. Następnym punktem zebrania to wolne wnioski.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium dla Zarządu OSP. W zebraniu brało udział 60% członków uprawnionych do głosowania.

W zebraniu oprócz druhen i druhów OSP Gaszowice udział wzięli zaproszeni goście :

  1. Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP Rybnik - mł. bryg. mgr inż. Marek Tanżyna
  2. Wójt Gminy Gaszowice - mgr Bugdol Paweł
  3. Starosta Powiatu Rybnickiego - Damian Mrowiec
  4. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP i oddziału Gminnego ZOSP RP - dh Witold Ryszka
  5. Proboszcz Parafii Gaszowice - ks.Leszek Swoboda
  6. Przewodnicząca Koła Gospodyń -  Maria Faucz
  7.  FHU - Piotr Szymkiewicz 
  8. Prezes Oddziału PZHGP w Gaszowicach - Krystian Cichos
Główni Sponsorzy:
Kontakt
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach

ul. Rydułtowska 69
44-293 Gaszowice

665 588 886 - Prezes
665 757 767 - Naczelnik
© Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com
Ukryj