Ukryj
NIE WYPALAJ TRAW !!!
2018-03-07

Za oknami powoli widać wiosnę i jak co roku jest to dla nas bardzo pracowity okres związany z wyjazdami do płonących nieużytków (traw)

Przypominamy i ostrzegamy !!!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa:
     

        Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.


       Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości do 5000zł.

Główni Sponsorzy:
Kontakt
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach

ul. Rydułtowska 69
44-293 Gaszowice

665 588 886 - Prezes
665 757 767 - Naczelnik
© Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com
Ukryj